2021-11-16

Szkolny Dzień Tolerancji

SZKOLNY DZIEŃ TOLERANCJI – WSZYSCY RÓWNI W SWOJEJ RÓŻNORODNOŚCI

Międzynarodowy Dzień Tolerancji  przypada 16 listopada. Ustanowiony został  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  12  grudnia 1995 r.,  z inicjatywy UNESCO.  Młodzież  VI Liceum Ogólnokształcącego,   licznie obchodziła Szkolny Dzień Tolerancji.    

Uczniowie przygotowali plakaty, które zdobiły korytarz szkolny.  Wszyscy mogli wylosować sobie hasło dotyczące obchodzonego święta,  przygotowane przez pedagoga szkolnego. Wylosowane sentencje były głośno odczytywane przez młodzież i nauczycieli. Podczas dużej przerwy rozbrzmiewała muzyka,  podkreślająca wagę tego przedsięwzięcia. Jako pierwsza wybrzmiała piosenka S. Sojki, pt.: ”Tolerancja”. Drzwi do sal lekcyjnych  oklejone zostały kolorowymi kartkami, na których widniały hasła, mówiące o  akceptacji, szacunku, uznaniu różnorodności kultur i odmienności. W obchody tego dnia włączył się także Samorząd Uczniowski, który zachęcił młodzież do ubioru w kolorze zielonym, na znak tolerancji.

Pedagog Szkolny:
Anna Lis

 

Więcej zdjęć

Partnerzy