2021-09-24

Wywiadówka profilaktyczna dla rodziców. Depresja – nie bądź obojętny.

Jednym z podstawowych zadań szkoły jest wspieranie rodziców w zakresie oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych. Dyrektor szkoły, Zbigniew Matuszewicz, 21 września 2021 r. zaprosił rodziców uczniów VI LO, do udziału w dyskusji, wypełnionej istotnymi informacjami na temat depresji u nastolatków. Według Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie. Celem spotkania było upowszechnienie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych. Wiadomości dotyczące poruszanych kwestii przygotował pedagog szkolny - Anna Lis, we współpracy z pielęgniarką medycyny szkolnej - Grażyną Kostyrą. Istotnym, a zarazem najważniejszym elementem spotkania, była pogadanka, którą przeprowadził uczeń naszej szkoły – Marcel. 

Zgodnie z obietnicą, w załączniku znajdą  Państwo ulotkę: Poradnik dla rodziców, przygotowany przez Forum przeciw depresji: Nastoletnia depresja oraz ważne telefony opracowane dla Państwa przez pedagoga szkolnego.

Pedagog szkolny:
Anna Lis

Partnerzy