2021-04-14

Światowy Dzień Trzeźwości

Światowy Dzień Trzeźwości

Drodzy uczniowie,
Światowa Organizacja Zdrowia zwraca się z apelem, by przynajmniej w tym jednym dniu powstrzymać się od spożywania produktów alkoholowych. Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na problem alkoholizmu i zagrożeń zdrowotnych wynikających z nadmiernego spożywania alkoholu.
Alkoholizm to poważna, powszechna choroba, która dotyka wszystkich państw na świecie, bez względu na stopień rozwoju, bogactwo, czy też ustrój polityczny. Niesie ona za sobą negatywne skutki na wielu płaszczyznach: poziomie indywidualnym i społecznym.  Przypominamy Wam o tym dniu, w ramach działań profilaktycznych, które są prowadzone w naszej szkole.

Pedagog szkolny: Anna Lis

Partnerzy