Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca po raz 10-ty będzie obchodzony Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Dzień ten został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób w różnych oddziałach. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie. Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

Pod koniec lutego br. Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej przekazały wszystkim liceom ogólnokształcącym w Polsce album „Sny wstaną… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci”. W tym roku obchodzimy 70. rocznicę śmierci tego niezwykłego człowieka.

W publikacji znalazły się zdjęcia i przepisane treści grypsów, informacje o życiu i działalności Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług” oraz fragment dotyczący walki o pamięć pokolenia Żołnierzy Wyklętych.

 

Instytut Pamięci Narodowej opublikował na swojej stronie internetowej zbiór materiałów w formie wirtualnej paczki historycznej.  Można w niej znaleźć liczne artykułyteki edukacyjnefilmy i materiały wideo oraz portale edukacyjne.

Narodowe Centrum Kultury zachęca do zapoznania się z pieśniami z internetowego śpiewnika zaspiewajmy.pl, które towarzyszyły niezłomnym w czasach walki o wolną Polskę.

Na stronie podziemiezbrojne.ipn.pl można zapoznać się  z biogramami żołnierzy wyklętych- między innymi  rtm. Witolda Pileckiego, Feliksa Selmanowicza pseudonim Zagończyk, Danuty Śledzikówny- pseudonim Inka.

Zachęcam do zapoznania się z wyżej wymienionymi materiałami i wirtualne włączenie się w obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Źródła:

  • https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/obchody-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych
  • https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=15F7D2D7EDD7ACD7C125851A0049F294
  • https://www.nck.pl/aktualnosci/1-marca-narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych
  • https://podziemiezbrojne.ipn.gov.pl/zol/biogramy

Artykuł przygotowany przez Administratora serwisu

Partnerzy