2020-11-06

Projekt "Twoje Dane- Twoja Sprawa"

W październiku 2020 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego " Twoje Dane - Twoja Sprawa", którego organizatorem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Celem działań podejmowanych w ramach programu jest uwrażliwianie nauczycieli oraz uczniów na potrzebę ochrony danych osobowych i prywatności w realnym, jak i cyfrowym świecie. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 roku pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

Jakie są korzyści dla uczniów?

  • wykazują się pomysłami, umiejętnościami, talentami plastycznymi, aktorskimi oraz sportowymi;
  • zdobywają odpowiednią wiedzę i i umiejętności praktyczne dotyczące skutecznej ochrony siebie;
  • aktywnie spędzają czas - uczestniczą w konkursach, zabawach, warsztatach, spotkaniach z ekspertami i wielu innych działaniach.

Jakie są korzyści dla nauczycieli?

  • biorą udział w specjalistycznych szkoleniach, podczas których uzyskują wsparcie ekspertów i materiały edukacyjne;
  • zdobywają wiedzę na temat realizacji obowiązków wynikających z RODO w sektorze oświaty;
  • doskonalą umiejętności i warsztat edukatora w zakresie prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami.

Jakie są korzyści dla szkół?

  • umożliwia kadrze pedagogicznej podnoszenie swoich kwalifikacji;
  • promuje szkołę w środowisku lokalnym;
  • przyczynia się do podnoszenia świadomości edukatora w zakresie prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami.

Poradnik dla szkół, dostępny na stronie internetowej UODO pod adresem:

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-poradnik (załącznik o nazwie "Poradnik dla szkół" )

Tekst p. Romana Wuttke_Wojtaś- nauczyciel j. angielskiego

Partnerzy