2021-02-14

Ogólnopolski konkurs o ochronie danych

Drodzy uczniowie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego organizatorem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Celem konkursu jest promowanie zasad ochrony danych osobowych wśród dzieci i rodziców, popularyzowanie wiedzy na temat danych osobowych wśród uczniów, podkreślenie istotnej roli tematyki ochrony prywatności i danych osobowych w życiu każdego człowieka, a także zachęcenie młodych ludzi, oraz ich rodziców do głębszego zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych w życiu online i offline.

Konkurs polega na przygotowaniu krótkiego mini poradnika dla rodziców „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych” i przedstawienie za pomocą krótkiego i jasnego przekazu zasad ochrony danych osobowych.

Zasady Organizacyjne.

  • Uczestnik programu przygotowuje pracę w dowolnej formie elektronicznej przy użyciu ogólnodostępnych programów komputerowych. Dopuszczalne formaty: pptx, .doc, .pdf, .jpg, .avi, mp3, mp4, wav.
  • Prace konkursowe należy przekazać w formie elektronicznej koordynatorom programu TDTS – p. M. Kumiszcze-Fidos i p. R. Wuttke-Wojtaś do dnia 15 kwietnia 2021 roku, one zaś prześlą prace do Organizatora Konkursu.
  • Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. W sytuacji zgłoszenia zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości.

Nagrody.

  • W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca oraz dwie nagrody dodatkowe za wyróżnione prace uczniów.

Prace konkursowe laureatów i innych wybranych uczestników konkursu zostaną rozesłane do uczestników Programu „Twoje Dane – Twoja Sprawa”, w celu rozpropagowania poradników wśród rodziców, a także zaprezentowanie na stronie internetowej Organizatora.

Tekst: p. Romana Wuttke-Wojtaś

Partnerzy