2020-12-23

Życzenia Dyrektora Szkoły

Życzenia świąteczne

Z przyjemnością przekazuję Państwu życzenia, które otrzymaliśmy od:

 • Zarządu Oddziału i Koła Sybiraków w Toruniu i Grudziądzu
 • Przemysława Czarnka Ministra Edukacji i Nauki
 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Dariusza Skorupki, Rektora-Komendanta Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • kmdr (rez.) dr inż. Mariusza Mięsikowskiego, Prorektora ds. kształcenia i studenckich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 • płk Remigiusza Zielińskiego, Komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema w Toruniu
 • Pana Zbigniewa Karpusa, Dziekana Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Anny Łukaszewskiej, Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia i pracowników
 • ppłk Mariusza Marciniaka, Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Toruniu
 • Jerzego Wiśniewskiego, przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Toruniu
 • Marty Humiennej, Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Toruniu
 • ks. Mariusza Wojnowskiego – dyrektora,  Beaty Girzyńskiej -wicedyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej,
 • Łukasza Nowaka Dyrektora Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych i współpracowników
 • Małgorzaty Białek, Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
 • mgr Małgorzaty Łopatko, dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
 • Izabeli Ziętary - dyrektora Szkoły i Pracowników Szkoła Podstawowa Nr4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu
 • Renaty Puzdrowskiej Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w Toruniu
 • Lidii Stupak, Jolanty Sochy, Sylwestra Tosieka i współpracowników z Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu
 • Grażyny Strączek i zespołu Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji
 • dyrekcji i pracowników Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Narodowej w Toruniu
 • Dyrektora i pracowników II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Toruniu
 • Rektoratu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
 • Działu Edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie
 • Zespołu Działu Edukacji Muzeum Etnograficznego w Toruniu
 • Zespołu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zbigniew Matuszewicz- Dyrektor VILO

Partnerzy