2020-11-22

KONKURS EKOLOGICZNY -PROJEKT AMBASADOR PE

W UNII EUROPEJSKIEJ obowiązują jedne z najsurowszych na świecie norm w zakresie ochrony środowiska. UE i rządy krajowe wyznaczyły jasne cele, aby zgodnie z nimi kształtować europejską politykę ochrony środowiska do roku 2020 r. oraz w dalszej perspektywie, do roku 2050 r.

Wsparcie dla tej polityki zapewniają specjalne programy badawcze oraz odpowiednie prawodawstwo i finansowanie.

Celem polityki UE jest ochrona naszej planety w szerokim rozumieniu tego słowa, zminimalizowanie zagrożeń dla klimatu, człowieka żyjącego w określonych warunkach  i zachowanie różnorodności biologicznej środowiska. Za sprawą Unii Europejskiej Europa ma się stać pierwszym kontynentem na świecie neutralnym dla klimatu– w dużej mierze za sprawą nowoczesnych technologii i niskoemisyjnych źródeł energii.

To piękny i szczytny cel jaki wybraliśmy my - sojusznicy w UE.

Także i my możemy oddać jakiś głos w słusznej sprawie. Jako szkoła – Ambasador PE ogłaszamy:

KONKURS PLASTYCZNY  O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ Z HASŁEM W JĘZYKU OBCYM

ZASADY KONKURSU

Należy wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice (format przynajmniej A3) o tematyce ekologicznej. Temat może dotyczyć różnorodnych problemów ekologicznych np. zanieczyszczenia środowiska, śmieci, smogu, trującego przemysłu, degradacji przyrody (zwierząt, roślin) itp. Przesłanie powinno być proekologiczne. Warunkiem przyjęcia prac jest opatrzenie jej hasłem w języku obcym (angielskim, niemieckim, hiszpańskim). Po wykonaniu pracy należy zrobić jego zdjęcie (wyraźne) i przesłać na adresy starszych lub młodszych Ambasadorów EPAS.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC 15.12.2020.

Chętnych do wzięcia udziały w konkursie prosimy o zgłoszenia do p. Izabeli Koziarzewskiej -ikoziarzewska@vilo.torun.pl, oraz do młodszych ambasadorów: Oliwii Kostuch z kl. I a -okostuch@vilo.torun.pl, Weroniki Łęgowskiej z kl. I a -wlegowska@vilo.torun.pl, Huberta Grąbczewskiego z kl. II bp -hgrabczewski@vilo.torun.pl lub Patrycji Ciemińskiej z klasy II bp -pcieminska@vilo.torun.pl.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU. Z WASZYCH PRAC STWORZYMY PIĘKNĄ PREZENTACJĘ PROEKOLOGICZNĄ!!!

DLA TRZECH NAJLEPSZYCH PRAC ATRAKCYJNE NAGRODY: POCHWAŁY, OCENY ORAZ NAGRODY RZECZOWE.

BĄDŹ PROEKO!!!

Partnerzy