2020-11-16

Szkolny Dzień Tolerancji

W ramach obchodów szkolnego święta, pedagog szkolny we współpracy z nauczycielem WOS,  zachęcali uczniów VI LO do refleksji nad tym, czym w dzisiejszych czasach jest tolerancja i jak ważne ma znaczenie. Temat ten podjęty został dużo wcześniej. Osoby chętne mogły wykonać plakat dotyczący tolerancji. Aby podkreślić wagę tego dnia zachęcamy Was do odpowiedzi na pytanie: Czym jest tolerancja i jak ważną rolę pełni w dzisiejszych czasach?

Czym jest Tolerancja?

Deklaracja zasad tolerancji, ogłoszona i podpisana przez państwa członkowskie UNESCO 16 listopada 1995 r., podkreśla  rolę edukacji w kształtowaniu postaw tolerancji. Edukowanie odpowiedzialnego społeczeństwa, opiekuńczego i otwartego na inność, doceniającego wolność i wyrażającego szacunek dla godności ludzkiej jest kluczem do zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich bez użycia przemocy. Najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania nietolerancji jest edukacja.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ang. International Day of Tolerance) – święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości.

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu:

  • znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji,
  • zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji,
  • wypracowanie praktycznych wskazówek dla  instytucji publicznych, rządów, naukowców,  w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

Tolerancja (łac. tolerantia – cierpliwość, wytrwałość) – termin stosowany w socjologii, badaniach nad kulturą i religią, oznaczający postawę zgody na wyznawanie i głoszenie poglądów oraz wierzeń z którymi się nie zgadzamy, jak i praktykowanie sposobu życia, którego zdecydowanie nie aprobujemy, a więc zgody na to, aby społeczność, do której przynależymy, była różnorodna w aspektach dla nas istotnych (Encyklopedia PWN).

Tolerancja, bardzo długo kojarzyła się  wyłącznie z religią, wyznaniem (jak w Liście o tolerancji Locka), dziś dotyczy wielu sfer naszego życia, które  pokazują, jak bardzo różnimy się od siebie. Czym jest i czym nie jest prawdziwa tolerancja? Tolerancja to nie odmiana przez przypadki. Nie wystarczy zapamiętanie kilku różnych końcówek i wzorów deklinacyjnych.
Tolerancja, tak bardzo konieczna dla rozumienia świata, w którym żyjemy, to otwarcie na inność i zmianę, z zachowaniem szacunku dla własnej tożsamości i odmienności. 
Różnorodność i  jej poznawanie, życzliwe spojrzenie, czerpanie z odmienności, współistnienie tego, co różne. Tolerancja  nie tylko przeciwdziała nudzie i zapobiega  konfliktom, lecz także pozwala nam wszystkim określić i wyrazić własną tożsamość, czuć się bezpiecznie w świecie, w którym poczucie bezpieczeństwa tak łatwo odebrać.

Posłuchajcie piosenki o tolerancji

Tekst: p. A. Lis- pedagog szkolny, plakaty wykonali uczniowie VILO

Partnerzy