2020-10-13

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do złożenia podziękowań wszystkim nauczycielom za ich z trud włożony w edukację młodego pokolenia, rozwijanie ciekawości świata, zarażenie pasją, kreowanie osobowości. Podziękowania kieruję także w stronę pracowników administracji i obsługi za sumienną, codzienną pracę na rzecz całej społeczności szkolnej. Za stwarzanie nam dogodnych warunków pracy i nauki.

Z okazji Państwa Święta pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, w obecnej chwili, w pierwszej kolejności zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy i uznania społecznego.

Z przyjemnością  informuję, że Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Medalem Złotym za Długoletnią Służbę Panią Małgorzatę Witkowską

Nagrodę Dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru otrzymali:

  • Pani Dorota Carska
  • Pani Hanna Charęza
  • Pani Magdalena Czerwińska
  • Pani Jolanta Kwiatkowska
  • Pani Małgorzata Piątkowska
  • Pani Iwona Śliwińska
  • Pani Małgorzata Witkowska
  • Pan Jarosław Woźniak

 

Odznaczonym i nagrodzonym nauczycielom i pracownikom serdecznie gratuluję.

 

Zbigniew Matuszewicz, dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu

Partnerzy