2020-10-06

PROGRAM EPAS SZKOŁA – AMBASADOR PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Od września 2020 roku  nasze liceum ogólnokształcące zostało przyjęte do programu EPAS – Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego.

Program organizowany jest przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Warszawie i skierowany jest do młodzieży ogólnokształcących i technicznych szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Program realizowany jest również w innych krajach Unii Europejskiej.

Celem programu jest  poszerzenie wiedzy uczniów szkół średnich o europejskiej demokracji parlamentarnej, europejskich wartościach obywatelskich, procesach demokratycznych, procesach decyzyjnych oraz roli Parlamentu Europejskiego (PE).

 

Program daje uczniom możliwość zrozumienia praw i obowiązków przysługujących im jako europejskim obywatelom oraz uzyskania praktycznych informacji, jak mogą aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii Europejskiej (UE) np. gdzie uzyskać granty, jak podróżować,  gdzie studiować, gdzie starać się o wolontariat, jak założyć działalność gospodarczą w innym kraju .

 

W ramach programu uczniowie zobowiązani są pod kierownictwem nauczycieli zwanych Starszymi  Ambasadorami  organizować różne akcje służące poszerzeniu  i propagowaniu wiedzy o PE. Nauczyciele – Starsi Ambasadorzy oraz uczniowie – Młodsi Ambasadorzy  zobowiązani są m. in. do utworzenia Punktu Informacyjnego o Unii Europejskiej i Parlamencie Europejskim, organizacji „Dnia Europejskiego”, udziału w  szkoleniach programu EPAS organizowanych w Warszawie, nawiązania współpracy  z innymi szkołami z programu EPAS lub posłami PE, organizowania konkursów i prelekcji służących poszerzeniu wiedzy o PE I UE.

Zaangażowanie uczniów w tym programie to także dobry start dla tych, którzy w przyszłości chcą ubiegać się o udział w stażach zagranicznych z funduszy unijnych, np. w programie ERASMUS lub innych projektach i fundacjach, które organizują wymiany młodzieży .

Na stronie internetowej szkoły będziemy na bieżąco informować o działaniach podejmowanych w ramach programu EPAS.  Dla uczniów zaangażowanych w program, Młodszych Ambasadorów czy też innych aktywnych  uczniów naszej szkoły,  na koniec roku szkolnego przygotowane będą atrakcyjne nagrody.

Starsi Ambasadorzy programu EPAS w naszej szkole to:

 • Izabela Koziarzewska
 • Małgorzata Kumiszcze-Fidos
 • Romana Wuttke-Wojtaś

Młodsi Ambasadorzy programu EPAS:

 • Hubert Grąbczewski  klasa 2Bp
 • Patrycja Ciemińska  klasa 2Bp
 • Aleksandra Kamińska klasa 1 Ap
 • Wiktoria Kamińska klasa 1 Ap
 • Oliwier Majewski klasa 1 Ap
 • Szymon Smolarczyk klasa 2 Ap
 • Oliwia Kostuch klasa 2 Ap
 • Weronika Łęgowska klasa 2 Ap

Tekst: p. I. Koziarzewska- nauczyciel języka niemieckiego

Partnerzy